Tušenie

Galéria Freshmen ‘s

Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy
TUŠENIE
 
Adam Šakový / Maija Laurinen / Marko Horban / Lucia Papčová /Peter Barényi
kurátor: Ľuboš Lehocký
9.4. 2015 /štvrtok/ o 19:00
Keglevichov palác, Panská 27, Bratislava
Tešíme sa na Vás
Freshmen ‘s

FB event >> tu >> vernisáž

Tusenie_pozvanka

Výstava sa tematicky dotýka estetiky/semiotiky/poetiky skrytosti, tajomstva, tušeného, nezrejmého, nejasného, rozostreného, zamlčaného, zahmleného, subtílneho, efemérneho, nezreteľného, zabudnutého a pod.

Výstava Tušenie ukazuje, že nejasnosť videnia a nepriamosť vyjadrenia nemusia byť prekážkou vnímania. Niekedy sa dokonca stávajú konštitutívnym výrazotvorným a zmyslotvorným prvkom diela. Tak je to aj v prípade vystavených prác: nezrejmosť, nepriamosť a náznakovosť tu nie sú defektom alebo samoúčelnou vizuálnou hrou, ale významotvorným činiteľom. Nejde pritom o abstraktné diela, predmetná skutočnosť v nich nie je popieraná, naopak, je ich východiskom. Vystavujúci umelci a umelkyne viditeľnú realitu rôzne transformujú podľa svojich autorských zámerov, pričom jej obrazovú podobu konštruujú tak, že umožňujú vnímať a zažívať aj jej implicitný zmysel a atmosféru, alebo tento implicitný zmysel a atmosféru prostredníctvom tohto posunu vytvárajú. Ide o v istom zmysle paradoxné rozjasňovanie a poodhaľovanie tušeného, nezrejmého a ťažko vypovedateľného formálnym znejasňovaním a zahaľovaním viditeľného, zrejmého a presného.

Rozjasňovanie a poodhaľovanie diela každého z autorov prinášajú aj komentované prehliadky a autorské prezentácie za účasti kurátora a umelcov.

Výstava potrvá do 30. 4. 2015.