Rozhrania

Projekt Freshmen’s dáva priestor čerstvému umeniu. V uplynulom roku sme sa zameriavali na absolventov vysokých škol, tentokrát dávame priestor kurátorom a ich kurátorským projektom.  Ako prvý prijal naše pozvanie projekt Bunka, za ktorým stoja Juraj Gábor – absolvent Ateliéru priestorových komunikácií, VŠVU a Daniel Dida – absolvent Ateliéru IN, VŠVU.

Juraj Gábor a Daniel Dida vám prinášajú výstavu Rozhrania, kde predstavia absolventov Akadémie umenia v Banskej Bystrici.

Ivana Paučeková je absolventkou AUBB. Vo svojich prácach zachytáva určitý druh času, momentu ktorý pominie v priebehu sekúnd, ale zanecháva pocit. Hľadá spôsoby zobrazenia, ktoré pracujú s asociačným fondom recipienta, jeho imagináciou a schopnosťou vytvárať propozičné postoje. Nesnaží sa divákovi diktovať to, ako má obraz interpretovať, ani mu vnucovať postoje. Ide o nájdenie plodného obrazu, o zobrazenie momentu, ktorý v sebe obsahuje svoju nedávnu minulosť, tak aj svoju blízku budúcnosť. Skúma hranice predstaviteľného a zobraziteľného, hľadá možnosti zhmotnenia predstáv.

Zoltán Agócs je absolventom AUBB. Autor sa zaoberá obrazovaním priestorov a miest vo svojich prácach. Vychádza z fenomenológie jednotlivých priestorov, ktoré ho obklopujú. Východiskovou formou je médium maľby. Vo svojej tvorbe definuje realitu a prepisuje ju do výtvarnej reči. Analyzuje priestory, definuje ich skladbu a vzťah medzi figúrou a priestorom. Cieľom autorovho zobrazenia reality je je nájsť iný pohľad na bežnú realitu.

http://www.projektbunka.sk/
http://paucekovaivana.blogspot.co.at/
http://zoltanagocs.blogspot.sk/

Výstava začína vernisážou 20.2.2015 (piatok) o 19:00 v priestoroch Kaglevičovho paláca na Panskej ul. a bude trvať do 12.3.2015.

FB event >> tu >> vernisáž

 

2015-02-20_Freshmens-Gallery_FMS_Rozhrania_vernisaz_pozvanka