Memory of Childhood - Peter Cvik - Freshmen's Gallery

Peter Cvik

Memory of Childhood - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
Memory of Childhood, 2014, akryl na plátne, 90x110cm, Peter Cvik

Emotion of digital memory

Popis projektu: Projekt je koncipovaný ako malá autorská výstava s otvoreným ateliérom. Počas trvania výstavy bude autor pracovať priamo v priestore na Židovskej ulici, ktorý dočasne funguje ako galéria. Takže okrem vystavených diel sa budú môcť návštevníci stretnúť a konfrontovať priamo s autorom. Témou výstavy je spájanie virtuálneho svetu a jeho digitálnej vizuálnej stránky s našou každodennosťou. Ako autora ma zaujíma fakt ako ľudia a najmä mladý ľudia nehovoria o svojich pocitoch z prežitej udalosti, alebo navštíveného miesta. Ukážeme radšej fotku na displeji, ktorá je však iba zhlukmi dát. Emócia sa často vytráca a nevieme nájsť tie správne vystihujúce slová na danú situáciu. Tak pracujem aj v mojej novej sérii. Zadné plány maľby vyjadrujú emočnú zložku, ktorá je neuchopiteľná, bez kontúr a výrazného kontrastu (sú to moje mentálne mapy pocitov a miest, situácií, ktoré zažívam). Pri tejto časti práce nepoužívam fotografie, skice, ani iný materiál, ktorý by ma odvádzal mimo čistej spomienky. Plány ktoré vystupujú do popredia sú exaktnými výpoveďami o miestach, ktoré upravujem tak aby neboli na prvý pohľad rozpoznateľné ako konkrétne, ale niesli v sebe vizuálnu informáciu o našom fyzickom svete, prešifrovanú do zhluku dát. Cez všetky maliarske plány pritom maľujem chyby (maliarske, alebo digitálne), tak aby bolo jasné, že ide o digitálny postproces. Takto vzníká v obrazoch subtilné napätie. Všetko do seba zapadá, ale zároveň nás mozog nepúšťa za istú hranicu. Je strážcom našich myšlienok, videných vnemov a pocitov z nich.

Kurátor za Freshmen’s: Paulína Ebringerová

Peter_Cvik-Freshmen's_Gallery-FM'S pozvanka

Vernisáž Petra Cvika začína 31.7.2014 (štvrtok) o 19:00 v priestoroch pop-up galérie Freshmen’s na Židovskej 3. Happening bude trvať 10 dní a diela si môžete po jeho skončení zakúpiť a podporiť tak čerstvé umenie.