Tušenie

Galéria Freshmen ‘s

Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy
TUŠENIE
 
Adam Šakový / Maija Laurinen / Marko Horban / Lucia Papčová /Peter Barényi
kurátor: Ľuboš Lehocký
9.4. 2015 /štvrtok/ o 19:00
Keglevichov palác, Panská 27, Bratislava
Tešíme sa na Vás
Freshmen ‘s

FB event >> tu >> vernisáž

Tusenie_pozvanka

Výstava sa tematicky dotýka estetiky/semiotiky/poetiky skrytosti, tajomstva, tušeného, nezrejmého, nejasného, rozostreného, zamlčaného, zahmleného, subtílneho, efemérneho, nezreteľného, zabudnutého a pod.

Výstava Tušenie ukazuje, že nejasnosť videnia a nepriamosť vyjadrenia nemusia byť prekážkou vnímania. Niekedy sa dokonca stávajú konštitutívnym výrazotvorným a zmyslotvorným prvkom diela. Tak je to aj v prípade vystavených prác: nezrejmosť, nepriamosť a náznakovosť tu nie sú defektom alebo samoúčelnou vizuálnou hrou, ale významotvorným činiteľom. Nejde pritom o abstraktné diela, predmetná skutočnosť v nich nie je popieraná, naopak, je ich východiskom. Vystavujúci umelci a umelkyne viditeľnú realitu rôzne transformujú podľa svojich autorských zámerov, pričom jej obrazovú podobu konštruujú tak, že umožňujú vnímať a zažívať aj jej implicitný zmysel a atmosféru, alebo tento implicitný zmysel a atmosféru prostredníctvom tohto posunu vytvárajú. Ide o v istom zmysle paradoxné rozjasňovanie a poodhaľovanie tušeného, nezrejmého a ťažko vypovedateľného formálnym znejasňovaním a zahaľovaním viditeľného, zrejmého a presného.

Rozjasňovanie a poodhaľovanie diela každého z autorov prinášajú aj komentované prehliadky a autorské prezentácie za účasti kurátora a umelcov.

Výstava potrvá do 30. 4. 2015.

Rozhrania

Projekt Freshmen’s dáva priestor čerstvému umeniu. V uplynulom roku sme sa zameriavali na absolventov vysokých škol, tentokrát dávame priestor kurátorom a ich kurátorským projektom.  Ako prvý prijal naše pozvanie projekt Bunka, za ktorým stoja Juraj Gábor – absolvent Ateliéru priestorových komunikácií, VŠVU a Daniel Dida – absolvent Ateliéru IN, VŠVU.

Juraj Gábor a Daniel Dida vám prinášajú výstavu Rozhrania, kde predstavia absolventov Akadémie umenia v Banskej Bystrici.

Ivana Paučeková je absolventkou AUBB. Vo svojich prácach zachytáva určitý druh času, momentu ktorý pominie v priebehu sekúnd, ale zanecháva pocit. Hľadá spôsoby zobrazenia, ktoré pracujú s asociačným fondom recipienta, jeho imagináciou a schopnosťou vytvárať propozičné postoje. Nesnaží sa divákovi diktovať to, ako má obraz interpretovať, ani mu vnucovať postoje. Ide o nájdenie plodného obrazu, o zobrazenie momentu, ktorý v sebe obsahuje svoju nedávnu minulosť, tak aj svoju blízku budúcnosť. Skúma hranice predstaviteľného a zobraziteľného, hľadá možnosti zhmotnenia predstáv.

Zoltán Agócs je absolventom AUBB. Autor sa zaoberá obrazovaním priestorov a miest vo svojich prácach. Vychádza z fenomenológie jednotlivých priestorov, ktoré ho obklopujú. Východiskovou formou je médium maľby. Vo svojej tvorbe definuje realitu a prepisuje ju do výtvarnej reči. Analyzuje priestory, definuje ich skladbu a vzťah medzi figúrou a priestorom. Cieľom autorovho zobrazenia reality je je nájsť iný pohľad na bežnú realitu.

http://www.projektbunka.sk/
http://paucekovaivana.blogspot.co.at/
http://zoltanagocs.blogspot.sk/

Výstava začína vernisážou 20.2.2015 (piatok) o 19:00 v priestoroch Kaglevičovho paláca na Panskej ul. a bude trvať do 12.3.2015.

FB event >> tu >> vernisáž

 

2015-02-20_Freshmens-Gallery_FMS_Rozhrania_vernisaz_pozvanka

RETROSPECTIVEPREVIEW

FRESHMEN’S, ako nový galerijný koncept po svojej úspešnej sérií výstav v priestoroch na Židovskej ulici, pre vás vytvorilo anuálny formát RETROSPECTIVEPREVIEW, ktorý je uzavretím doterajšej výstavnej činnosti a zároveň ponúka ochutnávku prichádzajúcej sezóny.

FRESHMEN’S RETROSPECTIVEPREVIEW 2015 je pilotným projektom a okrem roku 2014, v ktorom prebehlo 6 samostatných výstav (Cvik, Kopecká, Koszorús, Miklóšová, Dubová, Janišová) a náhľadu sezóny 2015, v ktorej predstavíme nové spolupráce, bude prezentovaná aj výstava autorského dua Patúcová / Vojteková.

Výstava začína vernisážou 11.12.2014 (štvrtok) o 19:00 v priestoroch Kaglevičovho paláca na Panskej ul. a bude trvať do konca januára 2015.

FB event >> tu >> vernisáž

2014-12-11Freshmen's Gallery - FM'S - RETROSPECTIVEREVIEW2015 - vernisaz04

 

Freshmen's-Retrospectivepreview_2015-pozvanka

Peter Cvik – Galéria

110x107 - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
110×107, 2014, akryl na plátne, 50x50cm, Peter Cvik

 

X factor - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
X factor, 2014, akryl na plátne, 120x90cm, Peter Cvik

 

Untitled - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
Untitled, 2014, akryl na plátne, 30x35cm, Peter Cvik

 

River banks - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
River banks, 2014, akryl na plátne, 80x60cm, Peter Cvik

 

Nightschift in forest - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
Nightschift in forest , 2014, akryl na plátne, 140x170cm, Peter Cvik

 

Digital mind - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
Digital mind, 2014, akryl na plátne, 90x80cm, Peter Cvik

 

Tales of inexpresible 3 - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
Tale of inexpresible 3, 2014, akryl na plátne, 50x50cm, Peter Cvik

 

Tale of inexpresible 2 - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
Tale of inexpresible 2, 2014, akryl na plátne, 40x40cm, Peter Cvik

 

Tale of inexpresible - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
Tale of inexpresible, 2014, akryl na plátne, 30x35cm, Peter Cvik

 

Playground - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
Playground, 2014, akryl na plátne, 110x90cm, Peter Cvik

 

How does memory work? - Peter Cvik - Freshmen's Gallery
How does memory work?, 2014, akryl na plátne, 30x24cm, Peter Cvik

 

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Simona Janišová

Black Land - Simona Janišová - Freshmen's Gallery
Black Land, 2014, kombinované keramické techniky, Simona Janišová

Little Black Land

Simona Janišová(29) v roku 2010 ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave , odbor keramiky a voľného umenia ateliér MgA. Daniela Piršča.. Absolvovala internship v Londýne a v lete tohto roku umeleckú rezidenciu v Číne. Jej ateliér pokrýva celý proces tvorby – od navrhovania, cez produkciu úžitkovej a dekoračnej keramiky, od malých stolových doplnkov po rozmerné interiérové objekty. Pravidelne vystavuje doma a v zahraničí (Česká republika, Francúzsko, Rakúsko, Gruzínsko, Nemecko, USA, Čína). Od roku 2011 spolupracuje s Lindou Vikovou – spoločne založili značku si.li. zameranú na navrhovanie a výrobu autorskej keramiky na denné použitie.V roku 2012 boli práce Simony Janišovej zaradené do publikácie Ceramics and the Human Figure, ktorá mapuje kľúčových autorov svetovej keramickej scény.

V pop-up galérii Freshmen’s sa už vo štvrtok 9.10. 2014 predstaví s výstavou {Black Land}, ktorá bola realizovaná v Číne a bude po prvýkrát predstavená na Slovensku.

Black Land predstavuje osobné miesto, ktoré Nám tak celkom nepatrí. Je to autorkin vnútorný svet, s vlastnými pravidlami, s nedefinovanými hranicami a obsahom. Tmavá krajina ukrýva veľa farebných miest, pripravených na objavenie. Tento záhadný, neprebádaný a divoký priestor je determinovaný realitou, snami a túžbami.

Séria Black Land je súborom voľných a úžitkových objektov, ktoré vznikli počas rezidencie v Da Wang Culture Highland v Shenzhene, kedy sa autorka vrátila k tradičným keramickým technikám. Po rokoch dobrovoľného dištancu od priameho kontaktu s hlinou, nasledoval navrátiť ku koreňom a opäť zažitie radosti z jednoduchého, základného dotyku s týmto médiom. Táto z minulosti dôverne známa skúsenosť sa nečakane stala oslobodzujúcim experimentom.

Ateliér Simony Janišovej pokrýva celý proces tvorby – od navrhovania, cez produkciu úžitkovej a dekoračnej keramiky, od malých stolových doplnkov po rozmerné interiérové objekty. Práce vznikajú ako malé autorské série, limitované edície, alebo originály.

,,Toto leto musíš skoliť temného jednorožca, potom si dať šálku čaju, ukrývajúc sa medzi zelenými horami, pozorujúc tmavé dúhy namaľované na obzore.” Simona Janišová

Simona_Janisova-Freshmen's_Gallery-FM'S-pozvanka

Vernisáž Simony Janišovej začína 9.10.2014 (štvrtok) o 19:00 v priestoroch pop-up galérie Freshmen’s na Židovskej 3. Happening bude trvať 10 dní a diela si môžete po jeho skončení zakúpiť a podporiť tak čerstvé umenie.

FB event tu >> Vernisáž

2014-10-09 - Freshmen's Gallery - FM'S - Simona Janisova - vernisaz_13

Finisáž sa uskutoční v piatok 17.10. o 19:00 v priestoroch FM’S na Židovskej 3.

Mikrorezidencia Simony Janišovej, je posledná v priestoroch budúcej predajne platní Gramec.  Príďte si pozrieť práce, ktoré autorka tvorila na dvojmesačnej rezidencií v Číne. Ale aj práce ktoré vznikli počas mikrorezidencie vo FM’S. Porozprávajte sa o tvorbe, o koncepte Simonej práce, ktorá celý týždeň tvorila v priestoroch FM ‘S Gallery. Navštívte náš priestor, ktorý sa poslednýkrát v tejto sérii zmenil na ateliér a bol miestom stretávania sa ľudí, ktorí majú radi a podporujú mladé umenie.

 Facebook Event tu >> Finisáž

Freshmen’s Gallery sa bude v nasledujúcom období presúvať a obsadí ďalšie zaujímavé priestory bližšie k Vám. Tešíme sa!

Žofia Dubová

Chvíľu sa pozerám ako rastie strom - Žofia Dubová - Freshmen's Gallery
Zo série: Chvíľu sa pozerám ako rastie strom, 2014, akryl a olej na plátne, výška 229cm, Žofia Dubová

Pozorovanie

Žofia Dubová (23) je čerstvou absolventkou Ateliéru +-XXI prof. Daniela Fischera, akad. mal. na VŠVU, bakalárskeho štúdia.

V pop-up galérii Freshmen’s sa už tento štvrtok predstaví s výstavou {Pozorovanie}, ktorá pramení z pozorovania svojho okolia, záujmom o sociologický potenciál prírody a krajiny.

Názov {Pozorovanie} je spojený so stromom, ktorý je typickým prvkom “našej” prírody. Sú každodennosťou a banalitou, vídame ich na každom kroku. Autorka sa rozhodla zamerať na ne, ako na nosnú tému celej práce. Vertikalita, ktorá je blízka vertikalite človeka. Rastie strom preto, lebo musí alebo preto, že môže? Rastie človek podobne? Diela sú logickou hádankou, kóanom, pokusom vyprovokovať myslenie diváka. Spolu so stromom rastie aj maľba. Bol to – a je – živý proces, ktorému sa niekedy treba prispôsobiť.

Žofia Dubová sa vo svojej autorskej činnosti venuje maľbe, patrí k autorom, pre ktorých sa stáva príroda priestorom. Počas vernisáže predstaví doposiaľ svoju nezverejnenú bakalársku prácu.

„Chvíľu sa pozerám, ako rastie strom.” Žofia Dubová

Dubova-pozvanka-outlines

Vernisáž Žofii Dubovej začína 25.9.2014 (štvrtok) o 19:00 v priestoroch pop-up galérie Freshmen’s na Židovskej 3. Happening bude trvať 10 dní a diela si môžete po jeho skončení zakúpiť a podporiť tak čerstvé umenie.

FB event tu >> Vernisáž

Finisáž výstavy spojená s prezentáciou novovzniknutých diel prebehne 3.10.2014 od 19:00 priestoroch FM’S na Židovskej.

FB Event nájdete tu >> Finisáž

Event je pokračovaním výstavy Pozorovanie, kde Vám predstavíme nové práce autorky. Prezentovať budeme najnovšiu sériu akvarelov a malých formátov, ktoré vznikali priamo v priestoroch galérie.

Rita Koszorus

Transparentná hranica - Rita Koszorus - Freshmen's Gallery
Transparentná hranica, zo série Dichotómia, 2014, akryl a uhlík na plátne, 120x100cm, Rita Koszorus

Diptych

Rita Koszorús (25) je čerstvou absolventkou Ateliéru +-XXI prof. Daniela Fischera, akad. mal. na VŠVU. V pop-up galérii Freshmen’s sa už tento štvrtok predstaví s výstavou {Diptych}, ktorá tematicky pramení z hľadania vlastného teritória, dôležitého bodu pri budovaní identity a pocitu národnej spolupatričnosti.

Názov {Diptych} odkazuje na dva brehy rieky, obraz dvoch dielov, identitu dvoch krajín. Rieka ako pradávny symbol identity nesie v sebe otázku: „Môže človek vstúpiť dvakrát do tej istej rieky?“. Práve Dunaj predstavuje pre autorku spojitosť medzi západom a východom, minulosťou a súčasnosťou, prírodou a kultúrou. Všetky vystavené diela vychádzajú zo súkromnej analýzy, ktorá sa počas uplynulého roka zamerala na rieku Dunaj a jeho výpovedné hodnoty.

Rita Koszorús sa vo svojej autorskej činnosti venuje maľbe a videotvorbe a patrí k autorom, ktorí tvoria priamo v prírode. Počas vernisáže predstaví okrem iného aj doposiaľ nezverejnené video, ktoré vzniklo na študijnom pobyte v Budapešti v roku 2013.

„Môj domov je tu aj tam, zároveň ani tu ani tam.“ Rita Koszorús

Koszorus-pozvanka-Freshmen's_Gallery

Vernisáž Rity Koszorús začína 11.9.2014 (štvrtok) o 19:00 v priestoroch pop-up galérie Freshmen’s na Židovskej 3. Happening bude trvať 10 dní a diela si môžete po jeho skončení zakúpiť a podporiť tak čerstvé umenie.

Finisáž sa uskutoční v pondelok 22.9. o 19:00 v priestoroch FM’S na Židovskej 3: Facebook Event tu >>

Rita Koszorus - Diptych - Finisaz

 

Erika Miklošová

Orlando I - Erika Miklošová - Freshmen's Gallery
Orlando I, 2012, akryl na plátne, 200x140cm, Erika Miklošová

Femme fatale

Erika Miklóšová (29), absolventka maľby na VŠVU, prinesie do mikrorezidencie napríklad aj detské šaty z obdobia Biedermeieru na vlastnoručne vyrobených rámoch. „V tematike femme fatale som sa inšpirovala skôr skorším obdobím ženy, jej detstvom. Používam modrú farbu, pretože je melancholická, nenachádza sa bežne v prírode, je netradičná. Celá výstava je trochu inšpirovaná aj divadlom. Ultramarínovú používal scénograf Aleš Votava alebo umelec Robert Wilson pri svietení svojich inscenácií.“

Zážitok z vystavených prác, ale aj tvorby nových diel bude po celý čas spríjemňovať improvizované kino. „Filmy, ktoré som zaradila do harmonogramu rozprávajú o silných príbehoch, aj o ženách alebo sú to filmy režírované ženskými predstaviteľkami.“

Erika-Miklosova-Freshmen's_Gallery-pozvanka

Vernisáž Eriky Miklóšovej začína 28.8.2014 (štvrtok) o 19:00 v priestoroch pop-up galérie Freshmen’s na Židovskej 3. Happening bude trvať 10 dní a diela si môžete po jeho skončení zakúpiť a podporiť tak čerstvé umenie.

Andrea Kopecká

Inoväť- Andrea Kopecká - Freshmen's Gallery
Inoväť, 2014, 100x120cm, Andrea Kopecká

Osobný folklór

Pop-Up galéria je séria happeningov, ktorá využíva opustené, netradičné alebo nedokončené priestory na prezentáciu čerstvých umelcov. Vybraným umelcom tak na krátky čas postupne poskytne priestor {mikrorezidenciu}, v ktorej sa predstavia úvodnou vernisážou svojich diel. Počas trvania výstavy v priestore naživo tvoria, diskutujú s návštevníkmi a pripravujú záverečnú finisáž vytvorených diel.

Sériu happeningov odštartovala výstava Petra Cvika {Emotions in digital memory}, ktorého už čoskoro vystrieda maliarka a tatérka Andrea Kopecká s vernisážou {Osobný folklór}. Počas svojho pobytu bude okrem tvorby na plátne maľovať aj na kožu. Do mikrorezidencie si na krátky čas presťahuje aj svoje tetovacie štúdio.

Andrea Kopecká (25) je absolventka maľby na VŠVU a v Pop-Up galérií Freshmen’s bude vystavovať diela o koži: „Počas dvojtýždňovej výstavy vo Freshmen’s chcem poskytnúť príbeh k mojim maľbám, ktoré sú sústredené skôr na makro procesu zraňovania povrchu, ktorý človeku zvonka zostáva skrytý. Počas trvania výstavy chcem priamo v galérii dobrovoľníkom vytetovať vopred pripravené motívy, ktoré ich budú spájať špecifickým miestom vzniku a na záver výstavy ich vystaviť ako individuality v spoločnom celku. Dať do súvisu maľby, ktoré sú o koži a kožu, ktorá bude maľbu obsahovať.“

Andrea_Kopecka-Freshmen's_Gallery-FM'S-pozvanka

Vernisáž Andrey Kopeckej začína 14.8.2014 (štvrtok) o 19:00 v priestoroch Pop-Up galérie Freshmen’s na Židovskej 3. Happening bude trvať 10 dní a diela si môžete po jeho skončení zakúpiť a podporiť tak čerstvé umenie.